Hizmetlerimiz

Teklif

Teklif ekibimiz projelerin tasarım aşamalarında ya da ihale öncesi süreçlerinde işverenlere, mimarlara, cephe danışmanlarına projenin cephe işleriyle ilgili ön projelendirme, bütçe çalışmaları, malzeme seçimleri gibi konularda hizmet vermektedir . Cephe işleri ihalesi aşamasına gelinmiş işlerde ise; projelendirme, malzeme satın alımları, imalatlar, yurt içi- dışı nakliyeler, saha mobilizasyonları, montaj işleri ve ekipmanlar gibi tüm detaylar düşünülerek detaylı fiyat teklifleri hazırlanır.

 Standart sistemlerin yanı sıra, projeye özgü geliştirilen cephe çözümleri ve pek çok imalatı kendi bünyemizde yapabilmenin getirdiği esneklik sayesinde projenin mimari konseptine uyumlu ve bina konforu açısından en uygun çözümler sunmayı hedefleriz. Gelişen ve değişen teknoloji, mimari beğeniler, farklı geometrideki yeni yapılara paralel olarak her zaman hedefimiz , bilgi birikimimizi genişletmek, yeni ürün- teknolojileri takip etmek ve bunları cephe çözümlerimize entegre ederek yenilikçi cephe tasarımlarının gelişimine katkıda bulunmak olmuştur.

Projelerde estetik ve konfor gerekliliklerini sağlarken en ekonomik çözümleri üretmek bir başka hedefimizdir. İşveren ya da mimarların talepleri doğrultusunda, bütçe iyileştirmesi sağlamak için alternatif cephe çözümleri, malzeme seçimleri gibi mühendislik hizmetleri sunarız .

 İhale aşamalarında yalnız fiyat ve detay hizmetleri değil , ayrıca işverenlerin talebi doğrultusunda iş programları , yapım yöntemleri, organizasyon şemaları gibi süreçte önem arz eden tüm bilgi ve dokümanlar işverene sağlanır.