Hizmetlerimiz

Planlama

Zaman kavramının en az bina estetiği ya da cephe konforu kadar önemli olduğu günümüzde, projelerin iş sürelerini doğru belirlemek bir işin başarılı sayılabilmesi için en önemli etkenlerden biridir.   Yapılan iş programları ile projelerin başlangıcından bitimine kadar olan tüm süreç takip altında olmaktadır.

Gittikçe daha kompleks bir yapıya ulaşan binalar gibi proje sürecine dahil olan birimler de arttıkça, farklı birimler arası koordinasyonu ve projenin bütün birimlerde aynı paralellikte ilerlemesini sağlamak daha da önem kazanmıştır. Planlama departmanı bu koordinasyonu sağlayarak, birimler arasındaki zincirin kopmamasını sağlar .

 İhale aşamalarında yalnız fiyat ve detay hizmetleri değil , ayrıca işverenlerin talebi doğrultusunda iş programları , yapım yöntemleri, organizasyon şemaları gibi süreçte önem arz eden tüm bilgi ve dokümanlar işverene sağlanır.