Hakkımızda

KVKK

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun (KVKK) yürürlüğe girdiği tarihten titibaren, ticari faaliyetlerini yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiği tüm gerçek kişilere ait (çalışanların, çalışan adaylarının, aktif ve potansiyel müşterilerin, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, aktif ve potansiyel tedarikçilerin, ziyaretçilerin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin) kişisel verilerinin korunması ve bu çerçevede KVKK' da yer alan gerekliliklerin yerine getirilmesi ve sizlerin bilgilendirilesi amacı ile hazırlanmıştır. Aşağıda bu bilgilendirme ile ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz: