Kurumsal

Politikalar

Bilgi Güvenliği

Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş., kendi sektörünün lideri, ilklerin yaratıcısı ve halka arz edilmiş bir şirket olması sebebiyle rakipleri ve halk tarafından sürekli takip edilmekte, gelişmeleri ve faaliyetleri merakla izlenmektedir. Bilgilerimiz ve deneyimlerimiz şirketimizin başlıca değerlerinden olup dikkatle korunması gerekmektedir.

Tüm Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. çalışanları, Bilgi Güvenliği Politikasına uymak ve gereklerini uygulamakla, kısacası şirketinin menfaatlerini korumakla yükümlüdür.

Bilgi Güvenliği Politikamız ile;

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kurulmasını, dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini,

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesi için güncel yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesini,

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi varlıklarının tanımlanmasını ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesini,

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilginin yetkisiz erişimden korunmasını, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,

- Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uyulmasını,

- Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin verilmesini,

- İş sürekliliğinin sağlanmasını,

- Çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunmasını,

- Şirketimizin güvenilirliğinin ve kurumsal itibarının korunmasını,

Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.

Kenan ARACI - Genel Müdür